fbpx

Escaperoom in de vloedschuur: Mooie gezegde: “onze voorouders leefden veel dichter bij de natuur en kenden hun kwetsbaarheid waarschijnlijk veel beter dan de mensen vandaag de dag.” De vloedschuur van Arkelshoef dateert uit 1560 en is één van de best bewaarde vloedschuren in Nederland. Escaperoom Betuwe is hierin gevestigd.

Vloedschuren waren als gebouwen in de hele geschiedenis van het rivierengebied ontzettend belangrijk. Om deze gebouwen terug onder de aandacht te brengen, doet Escaperoom Betuwe mee met de vloedschuren route van Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe.

Escaperoom in de vloedschuur en de strijd tegen het water

Bij de strijd tegen het water wordt vooral gedacht aan de strijd tegen de zee. Er zijn echter ook periodes geweest dat de grote rivieren in delen van Nederland voor meer problemen zorgden. Dat was vooral zo vanaf het einde van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw. Het verhaal van onze Escaperoom in de vloedschuur: Escaperoom Betuwe speelt zich af in de achttiende eeuw.

In die tijd kwamen er veel dijkdoorbraken en overstromingen van het laaggelegen achterland voor. Rampjaren waren onder andere 1784, 1795, 1799, 1803, 1809 en 1820.

Het niveau van de vloer lag meestal een tot twee meter boven het maaiveld. Escaperoom Betuwe staat op een terp. Een terp is een kunstmatige heuvel, die werd opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben.

Via een vloedstoep en een vloeddeur kon in geval van nood het vee in de schuur in veiligheid worden gebracht. In tijden dat er geen gevaar dreigde, werden de vloedschuren bijvoorbeeld gebruikt als jongveestal. Sinds 2018 wordt de vloedschuur gebruik voor Escaperoom Betuwe.